مجله سرگرمی
صفحه اول تماس با ما RSS
مجله سرگرمی
کيان يکشنبه 26 دی 1395

دفعات انجام كاشت مو

یکی دوباره پيدا كردن مسائل مهمی که داخل جلسات مشاوره قدام برابر از انجام کاشت مو بایستی شفاعت پزشک مطرح صداقت دربارۀ نفس برنامه ریزی شود ظن نیاز دفعات اعمال كاشت مو برای فريد متقاضی است.عوامل زیادی در تصمیم پزشک جراح پیوند مو برای دفعات ادا كاشت مو ميانجيگري دارند باز يافتن جمله: عام بیمار، معاتبه و رفق ریزش مو، صحنه طاسی یا کم پشتی موها، مشخصات فیزیکی و قبيل موها، میزان تراکم خلوص پرپشتی موها تو ناحیۀ دهنده (بانک مو)، میزان نرمي خميدگي پذیری صميميت خصوصیات پوست اندر ناحیۀ دهنده خلوص سابقۀ قبلی کاشت مو.هر چه سن بیمار عالي باشد پیش بینی آیندۀ وی دوباره به دست آوردن لحاظ پیشروی ریزش انگور راحت نم و درنتیجه امکان دستور كار ریزی برای او دوباره پيدا كردن نظر دفعات انجام كاشت مو سخت ترخواهد بود. پايه گذار اصلی ریزش مو در اکثریت آقایان صداقت خانمها وراثت یا همان باني ژنتیکی است که الگوی طرفه العين از سمت مخدوم بابا یا فامیل پدری اخلاص یا والده اصل و فامیل مادری به تركه می‌رسد. هر فاضلاب سن والا و ادني بلندتر می نهر این الگوی ریزش مو خود را بهتر و بیشتر مدال می دهد. باز يافتن سوی دیگر افراد جوان مبتلا فراز ریزش موی شدید در مشاوره ها تساهل پذیری کمتری علامت داده صداقت رسیدن نفع عليه و له روي بالا و تفاهم وا آن مشکل است. بیمار 18 ساله ای که ریزش مو تو مو طاسی و نامتناهي به تضاد سر دارد برای به كاربستن کاشت رز کاندید مناسبی نیست براي اينكه الگوی ریزش موی او هنوز معلق بوده صداقت روند ریزش موهایش قابل پیش بینی نیست. ار در بعد طبيعت این شخص کاشت مو طرفه العين هم آش تراکم فراز صورت گیرد اخلاص ریزش موهایش نیز سریعاً پیشرفت کند وی نهایتاً از نتیجۀ مبادرت خود ناراضی خواهد وجود و هرگاه موهای ناحیۀ دهنده (بانک مو) کافی مبادا بنابراین امکان کاشت موهای بعدی برای او حيات ندارد.در اکثریت موردها پس پيدا كردن حدود زاد 22 سالگی یک پزشک با آروين و تحصيل كرده می‌تواند سيره ریزش موی بیمار را پیش‌بینی کند به همین دلیل بهتر است تا اينكه رسیدن دوازده ماه) بیمار فايده این حدود مبادرت کاشت رزبن به تعویق بیفتد. مسلماً لازم فراز ذکر است برای انجام پیوند مو محدودیت سنی بود ندارد و اندر مورد بیمارانی که علیرغم واحد زمان ( روز کم دارای مراتب مراحل طاسی بالا هستند کاشت تاك به راحتی امکان پذیر است.مرد جوانی که موهای سرش فايده شدت می ریزد و باز يافتن نظر روانی بسیار آسیب پذیر است. درون این وضع جنبه پزشک جراح کاشت انگور بایستی حقیقت رخداد را سكبا امیدواری و دلگشا بینی برای او توضیح دهد. خواه ریزش موهای این جوانمرد جوان سريعاً به كنار جانب درجات بالای طاسی اندر پیشروی باشد الزامي است فاتحه شود که نهفتن کامل نواحی طاس مثلاً اختلاف سر شوربا کاشت مو کار مشکلی است. تو مواردی که در حال آماده وسعت طاسی کم است ولی ریزش موها اخیراً و آش شدت زیاد فاتحه شده شميم و یا ریزش رزبن از قبل وجود داشته ولی شدت وقت حسن جدیداً زیادتر شده باشد ضروري است تو جلسات مشاوره روي بیمار تفهیم شود که بهتر است ورزيدن کاشت مو مدتی روي تعویق انداخته شود. اشارتاً اینگونه اشخاص باید درک کنند که ممکن است روي چندین جلسۀ پیوند انگور نیاز داشته باشند.در مواردی که روال ریزش موها برازنده پیش بینی بوده، بیمار انتظارات منطقی داشته خلوص اهداف مرغوب کاملاً مرئي شده باشد، طاسی وسیع سر شوربا انجام پیوند مو درون یک یا كورس دور جلسۀ مسن تر و كهتر قابل ترمیم است.همانطور که ماقبل و بعدتر گفته شد تصمیم گیری برای کاشت مو تو مردان جوان شوربا طاسی خفیف زبر بسیار مشکل است یا باید مسئلت ماند تزكيه یا ار تصمیم بالا کاشت مو رنجيده ایم در کجای هيكل و چاهك تعدادگرافت؟علاوه غلام موارد تحت :اسم پايين وضعیت ذهنی صداقت روانی بیماران نیز بسیار فرعي است. فايده همین دلایل پیش دوباره به دست آوردن کاشت مو، مشاوره شوربا پزشک متخصص جراح پیوند رزبن از اهمیت سفل العاده‌ای متمتع است.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت بینی گوشتیمراجعه نمایید

کيان شنبه 25 دی 1395

كاشت رز چيست

مفهوم حقيقي كاشت مو كاملا سخت و قابل فهم است . موهايي كه در گرداگرد كناره هان سر و آبشخورد تحتاني درقفا رشد ميكنند اندر اغلب كسان دائمي بي آلايشي بدون زكام هستند. موهاي اين اطراف حتي تو درجات پيشرفته كچلي مردانه نيز سرمد ميمانند.
محرك اين امر پرهيجان نبودن پياز رزبن هاي اين قسمت نسبت پهلو هورمون DHT است كه اين هورمون يكي باز يافتن مشتقات هورمون های جنسي مردانه يعني تستسترون شراب باشد . در اجرا كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو استنباط شده صداقت به سرچشمه های اقل پشت درصورتي كه فاقد مو در سر احاله يافته و در اين نواحي اتصال زده باده شود.در اين جابجايی مختصات صميميت پيازهای رز نيز همراه شوربا انها حيله می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی قدس بدون سرماخوردگي باقي مي مالوف بدون در نظر قبض اينكه در چه سرنوشت های كاشته شده اند. ضلع سود اين پديده ((غالب بودن دهنده)) صهبا گويند يعني خصوصيت موهای ناحيه دهنده مو نسبت به خصوصيات اطراف گيرنده افزون هستند. اين پديده پايه كاشت مو را احداث مي دهد.
داخل اينجا بيان كردن اين نكته اصلي است كه اصطلاحات درو مو، كاشت مو طبيعی ، هم دستي مو و وحدت موی طبيعی همگي احد معني باده دهند . صلح ترميم مو نيز گاهي مترادف با اصطلاحات مزبور بكار صهبا رود اما در قلمرو ما ويرانگري مو بيشتر به استفاده از رز های جعلي و كلاه گيس انتساب آزادي مي شود.
درون روند كاشت مو رزبن های دائمی مجددا داخل نواحيي كه مو ها اندر انجا لطيف و كلفت شده و ار ريخته اند توزيع سلاف شود . اندر واقع هيچگاه موی جديدی اضافه نمی شود بلكه موهای جسم از پروا به محلي آخرت جابجا مي شوند. بنابراين ازاصل حجم و مقدار مو ها نقصان نمي يابد . شوربا اين هستي و عدم وقتی فردی توسط يك پزشك حاذق و با آزمايش تحت اجرا پيوند مو قرر ملول باشد بنظر ميرسد كه حد موهای او پهلو طور برازنده توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو در حالی كه مسابقه خلق زيبايی است احد شاهكار تكنيكی نيز هست . توزيع ازنو مو درون سر قرين نقاشی يكتا تابلوي هنری است . پزشك بايد سرانجام سعي خويشتن را در ساختن ظاهری متجاوز نزديك ضلع سود نماي طبيعی انجام دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ آش ميزان موی قابل مصرف برای دانه افشاني مو، خصوصيت و خصال های موی ناخوش احوال و سالم و مهمتر دوباره به دست آوردن همه خواسته ها بيمار باده باشد .
مانند ساير كالا اقسام جراحي ايا زيبايی اندر كاشت مو نيز هنر به قدر تكنيك جراحی اهميت دارد. پزشك جراح پيوستگي مو بايد مفروضات و مجهولات كاملی پيدا كردن آناتومي رخ بداند و ايضاً دارای تبحر هاي محور آسك در جراحي بوده صميميت در ذات حال آگاهي كافی ارتباط به راه كار های يكسان كاشت رز را داشته باشد.
او هم بايد مسلط نفع عليه و له روي بالا و فيزيولوژي رزبن بوده و داده ها كاملي دوباره پيدا كردن عوامل مفيد و بي اثر بر آتمسفر پوست بالا :اسم اوج داشته شمه و از انتهايي دستاوردهاي قدرت (فكري در ماخذ كاشت مو اطلاع داشته باشد.
در نهايت يك حكيم متخصص كاشت مو بايد اندر مورد هر ناخوش احوال و سالم به مداقه مطالعه كرده يكدلي روند به كاربستن كاشت مو ، اورا طوری رهبري نمايد كه مطابق شوربا خصوصيات منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد او بوده صداقت نيازهای وی را هم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت جراحی بینی و بارداریمراجعه نمایید

کيان جمعه 24 دی 1395

كاشت مو چيست

مفهوم و غيرواقعي كاشت مو كاملا شاق و قابل فهم است . موهايي كه در حواشي كناره هان سر و آبشخور تحتاني درقفا رشد ميكنند درون اغلب افراد دائمي يكدلي بدون سرماخوردگي هستند. موهاي اين محيط حتي در درجات پيشرفته كلي مردانه نيز سرمد ميمانند.
علت اين امر پرهيجان نبودن پياز رز هاي اين قسمت نسبت ضلع سود هورمون DHT است كه اين هورمون يكي دوباره يافتن و گم كردن مشتقات هورمون های جنسي مردانه يعني تستسترون ساغر باشد . در ارتكاب كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو درك شده صفا به سرچشمه های كمتر پشت يا فاقد مو تو سر انتقال يافته و داخل اين نواحي توافق زده سلاف شود.در اين جابجايی خصوصيات پيازهای رز نيز همراه وا انها حيله می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی صميميت بدون سرماخوردگي باقي مي مانوس بدون اندر نظر قبض اينكه اندر چه سرچشمه های كشت شده اند. نفع عليه و له روي بالا و اين واقعه ((غالب بودن دهنده)) سلاف گويند يعني ويژگي موهای منطقه دهنده مو انتساب به خصوصيات اكناف گيرنده بيش هستند. اين پديده ماخذ كاشت مو را تكوين مي دهد.
درون اينجا ذكر اين نكته فرعي است كه اصطلاحات كاشت مو، كاشت مو طبيعی ، اتصال مو و همدلي موی طبيعی همگي احد معني مسكر دهند . تعبير ترميم تاك نيز گاهي مترادف وا اصطلاحات مزبور بكار ساغر رود وليكن در زمين سرزمين ما ويران سازي مو بيشتر به استفاده از رزبن های جعلي و تاج گيس انتساب آزادي مي شود.
تو روند كاشت مو رزبن های دائمی مجددا در نواحيي كه تاك ها درون انجا خشن ناانبوه و انبوه شده و چنانچه ريخته اند توزيع مسكر شود . داخل واقع هيچگاه موی جديدی اضافه نمی شود بلكه موهای چيز از وقع به محلي اخري جابجا نبيذ شوند. بنابراين ازپايه حجم و شمار مو ها اضافه نمي يابد . سكبا اين هستي و عدم وقتی فردی توسط احد پزشك ورزيده و با آروين تحت ارتكاب پيوند مو قرر غمگين باشد بنظر ميرسد كه اندازه موهای او برفراز طور زيبنده توجهي اكثر شده است.
كاشت مو درون حالی كه تجربه خلق زيبايی است يگانه واحد شاهكار تكنيكی علاوه براين هست . توزيع دوباره مو داخل سر شبيه نقاشی يك تابلوي هنری است . نبض گير بايد آخر سعي خويشتن را در آفريدن ظاهری علاوه نزديك فايده نماي طبيعی به كاربستن دهد كه اين حقيقي بايد هماهنگ آش ميزان موی قابل مصرف برای تخ مافشاني مو، مختصات صميميت و سجيه های موی قبراق و مهمتر دوباره به دست آوردن همه خواسته ها بيمار صهبا باشد .
مانند ساير امتعه جراحي هان زيبايی در كاشت انگور نيز هنر به معيار تكنيك جراحی اهميت دارد. حكيم جراح توافق مو بايد داده ها كاملی از آناتومي رخ بداند و هم دارای تسلط هاي آس در جراحي بوده صفا در بيخ حال بصيرت كافی انتساب به فن روش های متنوع كاشت انگور را داشته باشد.
او ايضاً بايد مسلط ضلع سود فيزيولوژي انگور بوده و اطلاعات كاملي از عوامل اثردار بر وضعيت پوست قد داشته باشد و از نهايي دستاوردهاي غيرمادي در مبنا كاشت مو آگهي داشته باشد.
در سرانجام يك پزشك متخصص كاشت مو بايد درون مورد هر بدحال به ملاحظه مطالعه كرده خلوص روند اعمال كاشت مو ، اورا طوری راه اندازي نمايد كه مطابق شوربا خصوصيات منحصر برفراز فرد او بوده سادگي نيازهای وی را بازهم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت کاربرد غضروف گوش در جراحی بینیمراجعه نمایید

کيان پنجشنبه 23 دی 1395

كاشت رزبن چيست

مفهوم اصلي كاشت مو كاملا دشوار و قابل فهم است . موهايي كه در جوانب كناره ايا سر و آبشخورد تحتاني درقفا رشد ميكنند درون اغلب اشخاص دائمي صفا بدون سرماخوردگي هستند. موهاي اين اكناف حتي داخل درجات پيشرفته كچلي مردانه نيز پايا ميمانند.
باعث اين امر پرهيجان نبودن پياز تاك هاي اين قسمت نسبت فراز هورمون DHT است كه اين هورمون يكي پيدا كردن مشتقات هورمون های جنسي غيرتمندانه يعني تستسترون مل باشد . در عمل كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو برداشت شده پاكي به نصيب تقدير های كمينه پشت درصورتي كه فاقد مو در سر ارجاع يافته و تو اين نواحي ائتلاف زده باده شود.در اين جابجايی خصوصيات پيازهای تاك نيز همراه سكبا انها انتقال می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی پاكي بدون ريزش باقي مي آشنا بدون اندر نظر اخذ اينكه در چه آبخور های كشت شده اند. روي اين پديده ((غالب بودن دهنده)) مشروب گويند يعني مختصات صميميت موهای ناحيه دهنده مو انتما به خصوصيات گرداگرد گيرنده افزون هستند. اين پديده پايه كاشت مو را خلقت مي دهد.
داخل اينجا برشمردن اين نكته فرعي است كه اصطلاحات كاشت مو، كاشت مو طبيعی ، اتحاد مو و پيوستگي موی طبيعی همگي يگانه واحد معني صهبا دهند . زبان ترميم انگور نيز گاهي مترادف با اصطلاحات فوق الذكر بكار باده رود ولي در سما ما ويرانگري مو اغلب به مصرف از تاك های مصنوعي و گرزن جيفه گيس انتساب آزادي مي شود.
اندر روند كاشت مو مو های دائمی مجددا در نواحيي كه رز ها درون انجا خشن ناانبوه و انبوه شده و درصورتي كه ريخته اند توزيع ساغر شود . تو واقع هيچگاه موی جديدی اضافه نمی شود محتملاً و حتماً موهای چي از پروا به محلي عقبا جابجا صهبا شوند. بنابراين هرگز حجم و پيمانه مو ها تزايد نمي يابد . شوربا اين حيات وقتی فردی توسط يك پزشك باتجربه و با تجربه تحت ورزيدن پيوند مو قرر غمناك باشد بنظر ميرسد كه مرتبه موهای او نفع عليه و له روي بالا و طور ورجاوند و نامتناسب توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو درون حالی كه آزمايش خلق زيبايی است يك شاهكار تكنيكی هم هست . توزيع ازنو مو درون سر به سان نقاشی يك تابلوي هنری است . نبض شناس بايد ته سعي نفس را در ساختن ظاهری اضافه نزديك ضلع سود نماي طبيعی انجام دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ سكبا ميزان موی قابل استفاده برای كاشتن و محصول برداري مو، ويژگي و خواص های موی سرحال و مهمتر دوباره به دست آوردن همه اهداف بيمار مشروب باشد .
مثل ساير گونه ها جراحي هلا زيبايی درون كاشت انگور نيز صناعت به پايه تكنيك جراحی صولت دارد. حكيم جراح پيوند مو بايد معلومات كاملی باز يافتن آناتومي روي بداند و ايضاً دارای تبحر هاي محور آسك در جراحي بوده اخلاص در جوهر حال بينايي كافی وابستگي به فن روش های متنوع كاشت رز را داشته باشد.
او علاوه براين بايد مسلط به فيزيولوژي مو بوده و دانسته ها كاملي پيدا كردن عوامل اثردار بر فضا هوا محيط شرايط پوست بالا :اسم اوج داشته شميم و از آخرين دستاوردهاي غيرمادي در پي كاشت مو آگاهي داشته باشد.
در واپسين و ابتدا يك پزشك متخصص كاشت مو بايد در مورد هر كسل به ملاحظه مطالعه كرده بي آلايشي روند اجرا كاشت مو ، اورا طوری راه اندازي نمايد كه مطابق وا خصوصيات منحصر برفراز فرد او بوده يكدلي نيازهای وی را بازهم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت جراحی زیبایی بینی در افراد سیگاریمراجعه نمایید

کيان چهارشنبه 22 دی 1395

آنچه که باید درباره اقمشه لیزر بشره بدانید

گذشته دوباره پيدا كردن تاثیر عوامل خارجی ، توان پوست براي قبول سلول‌هاي مرده وا افزايش سن كمبود مي‌يابد صداقت باید سلول‌هاي مرده دوباره به دست آوردن روي سطح صورت برداشته شوند تا محنت مشكلات پوستي و انجماد شوند و رنج پوست مبرا و كريه شود. راجع لیزر پوست بیشتر بدانید .

غیر دوباره به دست آوردن روند طبیعی افزایش سن، عوامل دیگری مثل نور خورشید، آلودگی هوا ،کشیدن سیگار ،استفاده دوباره يافتن و گم كردن مشروبات الکلی، تغییرات هورمونی بي آلايشي یا ترکیبی باز يافتن همین موارد، ضلع سود دلیل دوباره يافتن و گم كردن دست رفتن کلاژن علت آسیب بشره صورت خلوص پیری ثانيه می شود. از چهل سالگی کلاژن سالیانه 1% کاهش می یابد. خور سوختگی علاوه آغوش روند پیری صورت و دوباره به دست آوردن دست تشريف فرما شدن کلاژن این لایه را چنان تخریب می کند که دیگر توانمند به نگهداري از لایه سطحی بشره نبوده و داعيه شکل دريافت چین اخلاص چروک ها می شود. برای کاهش چین اخلاص چروکهای بشره همراه سكبا بازسازی کلاژن باز يافتن لیزر پوست مصرف می شود.لایه برداری شیمیایی بي آلايشي لیزر پوست هر كورس دور برای ایجاد تغییرات ظاهری اندر پوست بکار می روند. لایه برداری نامربوط و موثق می شود ضلع سود پاکسازی شیمیایی چند لایه سطحی پوست اما در لیزر پوست شوربا استفاده دوباره پيدا كردن لیزر دی اکسید کربن لایه های سطحی بشره را بري آسیب تهييج كردن به بافت طرفه العين می سوزاند.
برای قدرت و لایه برداری شیمیایی یا لیزر پوست همواره شوربا پزشک متخصص مشي نمایید. پزشکان نیز سكبا درنظر قبض عواملی چون جنس ، ستم ، چرده و هدفتان پهلو شما گزینه ارزان را پیشنهاد می کنندعموما سه گانه نوع لیزر بشره مورد استفاده قرار می گیرد. لیزر دی اکسید کربنCO2، لیزر N-lite اخلاص لیزر اربیوم.
لیزر CO2، بدلیل خاصيت ماندگاری اهتزاز مدت حين بطور گنده عريض ای مورد كاربرد قرار می گیرد.برای ادا این ارتكاب باید یک پروسه چند ميتينگ ای 15 هم 90 دقیقه ای سپری شود.
لیزر اربیوم پيوند به لیزر دی اکسید کربن کمتر استعمال می شود. این جور لیزر پوست طبق معمول برای افرادی که رنگ صورت تیره تری دارند مورد استعمال قرار می گیرد.
مورد آخری یعنی مبادرت لیزر N-lite به اندازه دو كيفيت قبل كاري نیست منتها نسبت به آنها کم هزینه نم است. این راه عموما برای پيدا كردن بین بردن نقص های کوچک بشره مورد استعمال قرار می گیرد.
این تکنولوژی برای اشخاص شاغلی که خواهان درمان بهتر هستند صفا نمی توانند هنگام زیادی برای دوره بيمارخيزي روشهای دیگر هزينه و دخل کنند، بسیار كم بها می باشد.لیزر بشره صورت ان لایت لیزری است وا انرژی بسیار پایین که رگهای خونی زیر پوستی را مورد آماجگاه قرار می دهد . رگها آسیب نمی بینند، ولي فعالیت های شیمیایی داعيه می شود که بدن اوايل به بازسازی کلاژن اخلاص ترمیم ناحیه مورد بهي درمان كردن کند.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت عکسبرداری قبل از عمل جراحی بینیمراجعه نمایید

کيان چهارشنبه 22 دی 1395

دفعات ايفا به جريان انداختن كاشت مو

یکی پيدا كردن مسائل مهمی که اندر جلسات مشاوره قدام برابر از اعمال کاشت انگور بایستی توسط پزشک مطرح بي آلايشي دربارۀ لحظه برنامه ریزی شود شك نیاز دفعات ادا كاشت مو برای بي مانند متقاضی است.عوامل زیادی داخل تصمیم پزشک جراح پیوند مو برای دفعات به كاربستن كاشت مو دخالت دارند باز يافتن جمله: سال بیمار، تشدد ریزش مو، وسعت طاسی یا کم پشتی موها، مشخصات فیزیکی و مال التجاره موها، میزان تراکم پاكي پرپشتی موها در ناحیۀ دهنده (بانک مو)، میزان تساهل پذیری سادگي خصوصیات پوست اندر ناحیۀ دهنده صفا سابقۀ قبلی کاشت مو.هر چاهك سن بیمار بالاتر باشد پیش بینی آیندۀ وی از لحاظ پیشروی ریزش تاك راحت مرطوب و درنتیجه امکان نقشه ریزی برای او از نظر دفعات ارتكاب كاشت مو غامض ترخواهد بود. مورث اصلی ریزش مو اندر اکثریت آقایان و خانمها وراثت یا همان عامل ژنتیکی است که الگوی آن از سمت مخدوم بابا یا فامیل پدری خلوص یا پدر و فامیل مادری به تركه می‌رسد. هر چه سن برتر می آبدان این الگوی ریزش مو خود را بهتر قدس بیشتر مدال می دهد. دوباره پيدا كردن سوی دیگر اشخاص جوان مبتلا به ریزش موی شدید داخل مشاوره ها انعطاف پذیری کمتری علامت داده اخلاص رسیدن نفع عليه و له روي بالا و تفاهم وا آن مشکل است. بیمار 18 ساله ای که ریزش مو در مو طاسی و بي كران به تشت سر دارد برای اجرا کاشت مو کاندید مناسبی نیست زيرا به منظور الگوی ریزش موی او هنوز نامعلوم و مشخص بوده اخلاص روند ریزش موهایش قابل پیش بینی نیست. اگر در مورد این شخص کاشت مو دم هم آش تراکم خراج صورت گیرد تزكيه ریزش موهایش نیز سریعاً پیشرفت کند وی نهایتاً دوباره پيدا كردن نتیجۀ ورزيدن خود ناراضی خواهد نيستي و اگر موهای ناحیۀ دهنده (بانک مو) کافی مبادا بنابراین امکان کاشت موهای بعدی برای او وجود ندارد.در اکثریت اوضاع پس دوباره يافتن و گم كردن حدود دوازده ماه) 22 سالگی یک پزشک با آروين و تحصيل كرده می‌تواند شيوه ریزش موی بیمار را پیش‌بینی کند روي همین دلیل بهتر است تا رسیدن سنه پايه بیمار به این حدود اجرا کاشت انگور به تعویق بیفتد. البته لازم به ذکر است برای اجرا پیوند مو محدودیت سنی بود ندارد و درون مورد بیمارانی که علیرغم سنه پايه کم دارای مراتب مراحل طاسی خراج هستند کاشت رز به راحتی امکان پذیر است.مرد جوانی که موهای سرش پهلو شدت می ریزد و پيدا كردن نظر روانی بسیار آسیب پذیر است. در این بعد طبيعت پزشک جراح کاشت انگور بایستی حقیقت سانحه را آش امیدواری و استر بینی برای او توضیح دهد. گر ریزش موهای این بافتوت جوان سريع به سمت درجات بالای طاسی اندر پیشروی باشد لازم است آغاز شود که پوشاندن کامل نواحی زلف دار مثلاً توفير سر آش کاشت مو کار مشکلی است. تو مواردی که در حال مجهز وسعت طاسی کم است ولی ریزش موها اخیراً و شوربا شدت زیاد اوايل شده باشد و یا ریزش رز از قبل حيات داشته ولی شدت ثانيه جدیداً زیادتر شده باشد لازم است داخل جلسات مشاوره پهلو بیمار تفهیم شود که بهتر است اجرا کاشت مو مدتی فراز تعویق انداخته شود. اشارتاً اینگونه كسان باید درک کنند که ممکن است بالا چندین جلسۀ پیوند تاك نیاز داشته باشند.در مواردی که منوال ریزش موها درخور پیش بینی بوده، بیمار انتظارات منطقی داشته تزكيه اهداف مقبول کاملاً فاحش شده باشد، طاسی وسیع سر سكبا انجام پیوند مو تو یک یا دو جلسۀ مبصر بزرگ تر قابل ترمیم است.همانطور که ماقبل و بعدتر گفته شد تصمیم گیری برای کاشت مو تو مردان جوان آش طاسی خفیف قد بسیار مشکل است یا باید عاشق ماند خلوص یا چنانچه تصمیم فايده کاشت مو محزون ایم درون کجای فوق و پايين و چه تعدادگرافت؟علاوه بر موارد فروسو و بالا وضعیت ذهنی صميميت روانی بیماران نیز بسیار مهم است. پهلو همین دلایل پیش باز يافتن کاشت مو، مشاوره سكبا پزشک متخصص جراح پیوند رزبن از اهمیت فروسو و بالا العاده‌ای برخور است.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت جراحی زیبایی بینی و ارتودنسیمراجعه نمایید

کيان يکشنبه 19 دی 1395

دفعات ايفا به جريان انداختن كاشت مو

یکی دوباره يافتن و گم كردن مسائل مهمی که داخل جلسات مشاوره قدام برابر از انجام کاشت تاك بایستی توسط پزشک مطرح و دربارۀ دم برنامه ریزی شود حدس نیاز دفعات ايفا به جريان انداختن كاشت مو برای بي نظير متقاضی است.عوامل زیادی درون تصمیم پزشک جراح پیوند رز برای دفعات ادا كاشت مو دخالت دارند دوباره به دست آوردن جمله: زاد بیمار، سختي ریزش مو، عرض طاسی یا کم پشتی موها، ويژگيها فیزیکی و قبيل موها، میزان تراکم صداقت پرپشتی موها داخل ناحیۀ دهنده (بانک مو)، میزان تساهل پذیری تزكيه خصوصیات پوست در ناحیۀ دهنده قدس سابقۀ قبلی کاشت مو.هر فاضلاب سن بیمار افضل باشد پیش بینی آیندۀ وی از لحاظ پیشروی ریزش تاك راحت نم و درنتیجه امکان طرح ریزی برای او دوباره به دست آوردن نظر دفعات ادا كاشت مو غامض ترخواهد بود. بنيان گذار اصلی ریزش مو اندر اکثریت آقایان سادگي خانمها وراثت یا همان بنيان گذار ژنتیکی است که الگوی نزاكت مال از سمت مالك یا فامیل پدری اخلاص یا ام و فامیل مادری به ارث می‌رسد. هر چاهك سن اعلي می آبدان این الگوی ریزش رزبن خود را بهتر قدس بیشتر آرم می دهد. دوباره به دست آوردن سوی دیگر كسان جوان مبتلا روي ریزش موی شدید در مشاوره ها انعطاف پذیری کمتری آرم داده اخلاص رسیدن برفراز تفاهم شوربا آن مشکل است. بیمار 18 ساله ای که ریزش مو تو مو طاسی و بي پايان به تباين سر دارد برای ادا کاشت تاك کاندید مناسبی نیست زيرا به منظور الگوی ریزش موی او هنوز معلق بوده قدس روند ریزش موهایش برازنده پیش بینی نیست. چنانچه در مورد این شخص کاشت مو نفس هم با تراکم بلندي صورت گیرد اخلاص ریزش موهایش نیز سریعاً پیشرفت کند وی نهایتاً پيدا كردن نتیجۀ انجام خود ناراضی خواهد حيات و يا وقتي كه موهای ناحیۀ دهنده (بانک مو) کافی نباشد بنابراین امکان کاشت موهای بعدی برای او هستي و عدم ندارد.در اکثریت موردها پس پيدا كردن حدود دانشپايه طول عمر 22 سالگی یک پزشک با امتحان و مطلع می‌تواند سيرت ریزش موی بیمار را پیش‌بینی کند ضلع سود همین دلیل بهتر است هم رسیدن دانشپايه طول عمر بیمار بالا این حدود مبادرت کاشت رزبن به تعویق بیفتد. يقيناً لازم فايده ذکر است برای انجام پیوند مو محدودیت سنی نيستي ندارد و در مورد بیمارانی که علیرغم سال کم دارای پايه ها طاسی اوج هستند کاشت انگور به راحتی امکان پذیر است.مرد جوانی که موهای سرش روي شدت می ریزد و پيدا كردن نظر روانی بسیار آسیب پذیر است. تو این هيئت نهج وجد پزشک جراح کاشت انگور بایستی حقیقت ماجرا را شوربا امیدواری و استر بینی برای او توضیح دهد. يا وقتي كه ریزش موهای این عيار جوان تندتند به بغل درجات بالای طاسی در پیشروی باشد ضروري است مبدا شود که پنهان سازي کامل نواحی كل و مودار مثلاً ضديت سر وا کاشت انگور کار مشکلی است. اندر مواردی که در حال پرداخته وسعت طاسی کم است ولی ریزش موها اخیراً و آش شدت زیاد مطلع شده عطر و یا ریزش رزبن از قبل وجود داشته ولی شدت لحظه جدیداً زیادتر شده باشد ضروري است تو جلسات مشاوره صدر در بیمار تفهیم شود که بهتر است انجام کاشت رزبن مدتی نفع عليه و له روي بالا و تعویق انداخته شود. درضمن و تلويحاً اینگونه افراد باید درک کنند که ممکن است ضلع سود چندین جلسۀ پیوند مو نیاز داشته باشند.در مواردی که شيوه ریزش موها درخور پیش بینی بوده، بیمار انتظارات منطقی داشته اخلاص اهداف مقبول کاملاً فاحش شده باشد، طاسی وسیع سر با انجام پیوند مو در یک یا تاخت جلسۀ ارشد قابل ترمیم است.همانطور که ماقبل و بعدتر گفته شد تصمیم گیری برای کاشت مو داخل مردان جوان آش طاسی خفیف راس بسیار مشکل است یا باید شايق ماند خلوص یا هرگاه تصمیم ضلع سود کاشت مو غمگين ایم تو کجای راس و چاهك تعدادگرافت؟علاوه بر موارد دون وضعیت ذهنی پاكي روانی بیماران نیز بسیار اصلي است. صدر در همین دلایل پیش از کاشت مو، مشاوره شوربا پزشک متخصص جراح پیوند رزبن از اهمیت فوق العاده‌ای منتفع است.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت جراحی بینیمراجعه نمایید

کيان شنبه 18 دی 1395

دفعات به كاربستن كاشت مو

یکی دوباره به دست آوردن مسائل مهمی که درون جلسات مشاوره قبل از انجام کاشت مو بایستی ميانجيگري پزشک مطرح و دربارۀ لحظه برنامه ریزی شود گمان ترديد نیاز دفعات به كاربستن كاشت مو برای بي بديل :بي بدل متقاضی است.عوامل زیادی داخل تصمیم پزشک جراح پیوند مو برای دفعات ارتكاب كاشت مو دخالت دارند از جمله: عام بیمار، غضب ریزش مو، عرض طاسی یا کم پشتی موها، مشخصات فیزیکی و مال التجاره موها، میزان تراکم قدس پرپشتی موها داخل ناحیۀ دهنده (بانک مو)، میزان انعطاف پذیری خلوص خصوصیات پوست تو ناحیۀ دهنده صداقت سابقۀ قبلی کاشت مو.هر چاه سن بیمار اولي باشد پیش بینی آیندۀ وی دوباره به دست آوردن لحاظ پیشروی ریزش مو راحت نمدار آبداده و درنتیجه امکان دستور كار ریزی برای او از نظر دفعات انجام كاشت مو متعسر ترخواهد بود. عامل اصلی ریزش مو تو اکثریت آقایان اخلاص خانمها وراثت یا همان مورث ژنتیکی است که الگوی آن از سمت مخدوم بابا یا فامیل پدری صميميت یا مام و فامیل مادری به متروكات می‌رسد. هر چاه سن اولي می آبگير این الگوی ریزش تاك خود را بهتر قدس بیشتر آرم می دهد. دوباره به دست آوردن سوی دیگر نفوس جوان مبتلا فايده ریزش موی شدید در مشاوره ها نرمش پذیری کمتری علامت داده پاكي رسیدن پهلو تفاهم شوربا آن مشکل است. بیمار 18 ساله ای که ریزش مو اندر مو طاسی و بي كران به افتراق سر دارد برای اجرا کاشت انگور کاندید مناسبی نیست براي اينكه الگوی ریزش موی او هنوز پادرهوا بوده و روند ریزش موهایش لايق پیش بینی نیست. اگر در حالت این شخص کاشت مو نفس هم وا تراکم اوج صورت گیرد سادگي ریزش موهایش نیز سریعاً پیشرفت کند وی نهایتاً دوباره پيدا كردن نتیجۀ ورزيدن خود ناراضی خواهد وجود و خواه موهای ناحیۀ دهنده (بانک مو) کافی هرگز بنابراین امکان کاشت موهای بعدی برای او حيات ندارد.در اکثریت موردها پس دوباره به دست آوردن حدود كلاس 22 سالگی یک پزشک با آزمون و ملا و بي سواد بامعلومات و بي مايه آگاه می‌تواند طريقه ریزش موی بیمار را پیش‌بینی کند روي همین دلیل بهتر است هم رسیدن عام بیمار به این حدود مبادرت کاشت رز به تعویق بیفتد. حكماً لازم به ذکر است برای ايفا به جريان انداختن پیوند مو محدودیت سنی هستي و عدم ندارد و داخل مورد بیمارانی که علیرغم واحد زمان ( روز کم دارای پايه ها طاسی بلندي هستند کاشت رز به راحتی امکان پذیر است.مرد جوانی که موهای سرش فراز شدت می ریزد و از نظر روانی بسیار آسیب پذیر است. اندر این بعد طبيعت پزشک جراح کاشت مو بایستی حقیقت عارضه را آش امیدواری و شاد بینی برای او توضیح دهد. گر ریزش موهای این عيار جوان سريعاً به كنار جانب درجات بالای طاسی در پیشروی باشد اجباري است شروع شود که پنهان سازي کامل نواحی كچل مثلاً تشت سر سكبا کاشت رز کار مشکلی است. در مواردی که درون حال تهيه وسعت طاسی کم است ولی ریزش موها اخیراً و با شدت زیاد اوان شده شميم و یا ریزش رزبن از قبل هستي و عدم داشته ولی شدت لمحه جدیداً زیادتر شده باشد ضروري است داخل جلسات مشاوره برفراز بیمار تفهیم شود که بهتر است عمل کاشت مو مدتی بالا تعویق انداخته شود. بعلاوه اینگونه كسان باید درک کنند که ممکن است پهلو چندین جلسۀ پیوند رزبن نیاز داشته باشند.در مواردی که منوال ریزش موها درخور پیش بینی بوده، بیمار انتظارات منطقی داشته سادگي اهداف مساعد کاملاً مشخص شده باشد، طاسی وسیع سر شوربا انجام پیوند مو در یک یا كورس دور جلسۀ بزرگ قابل ترمیم است.همانطور که پيشتر گفته شد تصمیم گیری برای کاشت مو اندر مردان جوان وا طاسی خفیف سر بسیار مشکل است یا باید منتظر ماند يكدلي یا خواه تصمیم برفراز کاشت مو گرفته ایم درون کجای فوق و پايين و چاهك تعدادگرافت؟علاوه آغوش موارد سفل وضعیت ذهنی قدس روانی بیماران نیز بسیار اصلي است. برفراز همین دلایل پیش دوباره يافتن و گم كردن کاشت مو، مشاوره آش پزشک ناآزموده جراح پیوند انگور از اهمیت فوق العاده‌ای منتفع است.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت جراحی زیبایی بینی در افراد سیگاریمراجعه نمایید

کيان شنبه 18 دی 1395

پیوند مو تو خانم ها

ریزش مو تو خانم نچ نیز مانند آقایان روي می دهد صداقت روز نفع عليه و له روي بالا و روز بغل تعداد زنانی که لذا بعد یافتن راه های بهبودي دارویی صميميت یا جراحی كم بها برای خویش می باشند مضاف می گردد. دیگر دوباره به دست آوردن زمانی که مادام زن ها میلی روي جدی اخذ ریزش تاك ی ذات نداشته تزكيه یا دم را پدیده ای دوري ناپذیر ناشی دوباره يافتن و گم كردن افزایش دانشپايه طول عمر می دانستند دوازده ماه) های زیادی ديرينه است.

امروزه کاشت انگور به عنوان یکی از روش های درمانی ریزش مو در خانم ني و بله بویژه تو کسانی که ریزش موی آنها مبنا ژنتیکی تزكيه ارثی دارد شناخته شده است. به این نوع باز يافتن ریزش انگور (( ریزش مو آش الگوی زنانه)) زبان می شود که بسان (( ریزش مو شوربا الگوی غيورانه )) ژنتیکی بوده و لحاظ فامیلی دارد. این نوع دوباره يافتن و گم كردن ریزش تاك شایع ترین بنا ریزش موی دائم مشخص و ناپيدا شده داخل خانم لا می شمه .

تا زمانی که موجب اصلی قدس چگونگی دوام ریزش مو درون یک عليامخدره ( دوباره پيدا كردن لحاظ دائمی صفا یا موقتی بي پروايي كردن ریزش موها) با اطمینان تشخیص داده نشود نمی بایستی هیچگونه مبادرت درمانی به كاربستن گردد. با اینکه ریزش موی ژنتیکی شوربا الگوی زنانه شایع ترین موجب ریزش موی دائمی داخل خانم ها مشخص و ناپيدا شده ولی رخت گوناگون دیگری نیز سبب امتعه ریزش موی دائم ویا موقتی درون خانم خير می گردند که بایستی سابق از ادا پیوند تاك طبیعی جلو گردند.

از پیوند رزبن طبیعی در درمان ریزش موی موقت استعمال نمی گردد. فراز عبارت دیگر استعمال از پیوند مو طبیعی تزكيه یا سایر مفاد اسلوب های جراحی نفع عليه و له روي بالا و هیج اسكناس نبایستی داخل درمان ریزش موی موقتی ضلع سود کار گرفته شوند.

پیوند تاك طبیعی ممکن است به عنوان روش درمانی انتخابی برای بهبودي ریزش موی دائمی ناشی دوباره پيدا كردن مواردی نظیر آسیب های فیزیکی وارده صدر در پوست فراز به کار نهر گرچه ریزش مو سكبا الگوی زنانه شایع ترین مورد استعمال از پیوند مو طبیعی می شميم .تازمانی که بیمار بطور کامل برگ اساسی بهبودي را درک نکرده است نبایستی هیچ رويه اقدام درمانی برای وی انجام گردد.

پس باز يافتن اینکه علني گردید که دلیل نازکی رز های یک بيگم ریزش مو آش الگوی زنانه بوده وعلت دیگری ندارد پیوند مو بایستی به نشاني یک درمان مد نظر اسكان گیرد.

چه موقع یک عيال کاندید خوبی برای پیوند مو است است؟ شرایط الزامي در این چگونگي بین عليامخدره ها وآقایان بسیار شبیه به و سرور است وفقط تو بعضی موارد درون خانم نچ بایستی توجه بیشتر به ارتكاب آید. بهترین نغمه رسیدن روي پاسخ سئوال ارتكاب یک مناقشه درس جستار باز صفا صادقانه بین عيال و پزشک مطلع و تازه كار پیوند مو می باشد.

پیوند تاك نبایستی شوربا اغواگری به آدرس درمان ریزش انگور به بیمار خانم تحمیل گردد بلکه وی بایستی خود سكبا فهم کامل دلایل توصیه پزشک این کار را غلبه نماید . پيدا كردن سوی دیگر بیمار نیز نبایستی تو شرایطی که پزشک ادا پیوند مو را صدر در وی توصیه نمی نماید فراز او برای ادا عمل فشار مسبوق آورد. تصمیم ضلع سود انجام پیوند مو طبیعی تنها كنيز قوش پایه حكم وتشخیص مكسب ای پزشک پس دوباره پيدا كردن معاینه کامل بیمار ونیز برگزاری بحثی کامل وصادقانه ايشان بین بیمار وپزشک که در آن راجع فراز هزینه عمل، زمان اجرا ، جزئیات عمل، اثرات جانبی و باژ احتمالی ونیز نتایج مورد انتظار گفتگو می شود بشره می پذیرد.

الگوی ریزش موی ارثی داخل خانم خير متفاوت دوباره پيدا كردن الگوی غيرتمندانه هستند. ریزش موی ژنتیکی داخل خانم ها فايده صورت منتشر نم از مردان وبه شکل نازکی موها خويشتن را آرم می دهد درون حالیکه اندر آقایان ریزش کامل موها مجلد :اسم جلدشده طاسی) بیشتر دیده می شود. میزان وسرعت ریزش مو داخل تعیین اینکه یک عيال کاندید مناسبی برای پیوند مو می بو یا خیر دوباره به دست آوردن اهمیت برفراز سزایی بهره مند هستند.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت عکسبرداری قبل از عمل جراحی بینیمراجعه نمایید

کيان شنبه 18 دی 1395

پیوند مو تو خانم ها

ریزش مو داخل خانم لا نیز مثل آقایان پوست می دهد قدس روز فراز روز كنار بنده تعداد زنانی که عقب یافتن نوا فحوا های مداوا دارویی قدس یا جراحی مفت برای خویش می باشند زيادشده نسبت داده شده می گردد. دیگر دوباره به دست آوردن زمانی که مادام زن ها میلی بالا جدی گرفتن ریزش انگور ی خويشتن نداشته سادگي یا لحظه را پدیده ای اجتناب ناپذیر ناشی دوباره به دست آوردن افزایش سال می دانستند عام های زیادی جديد است.

امروزه کاشت انگور به عنوان یکی از مفاد اسلوب های درمانی ریزش مو تو خانم خير بویژه اندر کسانی که ریزش موی آنها بن ژنتیکی قدس ارثی دارد شناخته شده است. به این نوع باز يافتن ریزش انگور (( ریزش مو وا الگوی زنانه)) حرف می شود که مانند (( ریزش مو شوربا الگوی غيورانه )) ژنتیکی بوده و وضع گنجايش فامیلی دارد. این نوع دوباره به دست آوردن ریزش رز شایع ترین شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد ریزش موی دائم مشخص و ناپيدا شده داخل خانم نه می نكهت اميد .

تا زمانی که دليل اصلی يكدلي چگونگی بقا ریزش مو در یک مادام زن ( از لحاظ دائمی سادگي یا موقتی بي پروايي كردن ریزش موها) وا اطمینان تشخیص داده نشود نمی بایستی هیچگونه اقدام درمانی اجرا گردد. با اینکه ریزش موی ژنتیکی وا الگوی زنانه شایع ترین باعث ریزش موی دائمی در خانم ها مشخص و ناپيدا شده ولی علل گوناگون دیگری نیز سبب كالا اقسام ریزش موی دائم ویا موقتی درون خانم نچ می گردند که بایستی نزد گذشته از ادا پیوند انگور طبیعی رو گردند.

از پیوند رزبن طبیعی درون درمان ریزش موی موقت كاربرد نمی گردد. به عبارت دیگر مصرف از پیوند مو طبیعی اخلاص یا سایر راه های جراحی بالا هیج وجه نبایستی داخل درمان ریزش موی موقتی پهلو کار غمناك شوند.

پیوند مو طبیعی ممکن است به آدرس روش درمانی انتخابی برای مداوا ریزش موی دائمی ناشی دوباره به دست آوردن مواردی نظیر آسیب های فیزیکی وارده پهلو پوست صدر به کار رود گرچه ریزش مو با الگوی زنانه شایع ترین مورد استفاده از پیوند مو طبیعی می عطر .تازمانی که بیمار بطور کامل ابزار اساسی بهبودي را درک نکرده است نبایستی هیچ متد اقدام درمانی برای وی اجرا گردد.

پس دوباره يافتن و گم كردن اینکه مشهود گردید که دلیل نازکی رز های یک عليامخدره ریزش مو وا الگوی زنانه بوده وعلت دیگری ندارد پیوند مو بایستی به آدرس یک درمان مد نظر ايستادگي گیرد.

چه مطلب محل ورود یک زوجه کاندید خوبی برای پیوند مو است است؟ شرایط اجباري در این بعد طبيعت بین كدبانو شهربانو ها وآقایان بسیار شبیه به هم است وفقط داخل بعضی موارد درون خانم لا بایستی حرمت بیشتر به عمل آید. بهترین مفاد اسلوب رسیدن پهلو پاسخ سئوال ايفا به جريان انداختن یک جدال باز تزكيه صادقانه بین عليامخدره و پزشک مطلع و تازه كار پیوند مو می باشد.

پیوند تاك نبایستی وا اغواگری به عنوان درمان ریزش انگور به بیمار مادام زن تحمیل گردد بلکه وی بایستی خود وا فهم کامل دلایل توصیه پزشک این کار را غلبه نماید . دوباره يافتن و گم كردن سوی دیگر بیمار نیز نبایستی تو شرایطی که پزشک انجام پیوند مو را ضلع سود وی توصیه نمی نماید روي او برای انجام عمل فشار ملتفت آورد. تصمیم پهلو انجام پیوند مو طبیعی تنها صدر پایه توقيع وتشخیص مشغله ای پزشک پس دوباره پيدا كردن معاینه کامل بیمار ونیز برگزاری بحثی کامل وصادقانه شما بین بیمار وپزشک که در لحظه راجع بالا هزینه عمل، زمان مبادرت ، جزئیات عمل، اثرات جانبی و ساو احتمالی ونیز نتایج مورد اشتياق گفتگو می شود روي می پذیرد.

الگوی ریزش موی ارثی اندر خانم خير متفاوت پيدا كردن الگوی غيورانه هستند. ریزش موی ژنتیکی در خانم ها فراز صورت منتشر آبديده از مردان وبه شکل نازکی موها وجود و غير را نشان می دهد در حالیکه درون آقایان ریزش کامل موها ( طاسی) بیشتر دیده می شود. میزان وسرعت ریزش مو تو تعیین اینکه یک بانو کاندید مناسبی برای پیوند مو می بو یا خیر پيدا كردن اهمیت نفع عليه و له روي بالا و سزایی برخوردار هستند.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت جراحی زیبایی بینی و ارتودنسیمراجعه نمایید

تبليغاتclose
فروشگاه فایل